מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מחקר והוראת המגוון הביולוגי באוניברסיטאות המחקר של ישראל

 
השיטה המדעית מחפשת אחר ההסברים הפשוטים ביותר עבור תופעות טבעיות. עם זאת, אין בכך לרמז כי הטבע עצמו דבר פשוט. קיומו של מארג בן 30-10 ~ מיליוני מינים המרכיבים את האקוסיסטמה שלנו, וההכרה הגוברת כי גידולים חקלאיים, בריאות ושגשוג כלכלי אינם בלתי תלויים במארג זה, הביאו לכך כי מחקר המגוון הביולוגי אינו נחשב עוד למותרות. הן ברמה העולמית והן ברמה הלאומית, מדענים מתבקשים לספק תשובות לשאלות שלא ניתן לחקור בין ארבעה קירות ובעזרת מספר מיני חיות מעבדה.
 
במהלך שני העשורים האחרונים, מדענים ומקבלי החלטות הבינו כי שירותי המערכת האקולוגית, עליהם נשענים הכלכלה, החקלאות, הבריאות והרווחה שלנו, נמצאים בסכנה. מחקר המגוון הביולוגי והבנה מדעית מעמיקה הם המפתח להמשך קיומן של מערכות אקולוגיות מתפקדות ולקבלת החלטות מושכלת ורציונאלית בהקשרים רבים של כלכלה ופיתוח.
 
ישראל, עם אוכלוסיה המונה 7 מיליון אנשים, היא אחת מהמדינות המערביות הצפופות ביותר. מאפייני הכלכלה וניצול המשאבים שלה מערביים ואילו קצב גידול האוכלוסייה הוא כשל מדינת עולם שלישי. על ישראל להתמודד עם האתגר העצום לשימור, ממשק, וניצול משאביה הטבעיים לטובת החברה.
 
בחנו האם המערכת האוניברסיטאית תוכל לספק את צרכי מדינת ישראל בתחומים אלו של מחקר והוראת המגוון הביולוגי.