דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022

לחצו לדוח המלא

 
חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תשכ"א–1961) קובע שעל האקדמיה להגיש לממשלה ולכנסת דוח תלת-שנתי על מצב המדע בישראל. הדוח הנוכחי הוא לשנת תשפ"ג/2022. הדוח סוקר את מצב המדע במדינה, בהדגישו את המחקר הבסיסי, ומצביע על הישגים, על פערים ועל אתגרים. הוא כולל גם המלצות לטיפול בפערים ולעמידה באתגרים לצורך ביסוסם וקידומם של המדע והמחקר בישראל.
 
על הכנת דוח זה שקדה כשנתיים ועדה מיוחדת, ותחתיה שש תת-ועדות, מתוך בחינת נושאים או תחומים ממוקדים. עשרים ושלושה חברי הוועדות הם מבכירי החוקרים בישראל ממגוון תחומי המדע, ובעבודתם הם נפגשו עם עשרות בעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל. מסקנותיהן של ועדות אלה מובאות בפרקי הדוח, העוסקים בתחומים שונים וכל אחד מהם דן בשניים–שלושה עניינים נבחרים – לא בהכרח היחידים – בעלי חשיבות רבה לקידום המחקר בתחום עיסוקו של הפרק ומביא המלצות לחיזוקו.
 
 
 
 
 
 
 
לחצו לתמונת מצב  לחצו להמלצות
 
לחצו לבין-לאומיות  לחצו להמלצות
 
לחצו לתשתיות מחקר  לחצו להמלצות
 
לחצו למדעי הרוח  לחצו להמלצות
 
לחצו למדעי החברה  לחצו להמלצות
 
לחצו למדעים מדויקים  לחצו להמלצות
 
 לחצו למדעי החיים  לחצו להמלצות
 
לחצו למחקר במכללות  לחצו להמלצות
 
 
 נספחים