גיליון מספר 27
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גיליון מספר 27

גיליון מספר 27
The Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo
No. 27, September 2009
 
CONTENTS
Editor’s Note, by Sariel Shalev
A Late Medieval Metal Seal, by Sariel Shalev
 
Cover Illustration: Panoramic view of Alexandria (Courtesy of Nessim Zohar)
 
Editor: Sariel Shalev; Managing Editor: Deborah Greniman; Production Supervisor: Don D. Finkel; Director of the Israeli Academic Center in Cairo: Gabriel M. Rosenbaum
 
The Bulletin is a publication of the Israel Academy of Sciences and Humanities and the Israel Oriental Society

contents