רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארגונים בין-לאומיים

AASSA - Association of Academies and Societies of Sciences in Asia

ישראל נמנית עם מייסדי אגודת האקדמיות למדעים באסיה, המשמשת גוף מקשר ומתאם בין 
האקדמיות ביבשת זו.

Academia Europaea

האקדמיה היא ארגון לא-ממשלתי הפועל כאקדמיה כלל-אירופית. עם חבריה נמנים ארבעה ישראלים.

ALLEA - All European Academies

ארגון זה, שנוסד בשנת 1994, משמש גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פועלת בו במעמד של חברה מייסדת.

CODATA - Committee on Data

הוועדה למידע [CODATA]

COSPAR - Committee on Space Research

COSPAR היא הוועדה הבין-לאומית בחקר החלל המסונפת ל-ICSU.

EMAN - European Mediterranean Academies Network

האקדמיה נמנית עם מייסדיה של הרשת, אשר הוקמה ביזמת האקדמיה הצרפתית. הקבוצה שמה לה למטרה להדק את הקשרים בין המדע לבין ההתנהגות המדעית המקצועית לבין ציפיות חברתיות; להפיץ ידע מדעי בקרב החברה תוך כדי שמירה על איכות מדעית באווירה חסרת פניות ועצמאית.

IAP - The Global Network of Science Academies

הרשת העולמית של אקדמיות למדעים נוסדה בעקבות הוועידה העולמית בנושא אוכלוסיית העולם שהתקיימה בניו דלהי בשנת 1993. היא משמשת רשת לא פורמלית של אקדמיות ועושה להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע.

IAU - International Astronomical Union

IAU הוא הארגון הבין-לאומי לאסטרונומיה המסונף ל-ICSU.
1 2 3 4 5