רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארגונים בין-לאומיים

IUCr - International Union of Crystallography

IUCr הוא הארגון הבין-לאומי בקריסטולוגרפיה המסונף ל-ICSU.

IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics

IUGG הוא הארגון הבין-לאומי לגיאודזה ולגאופיזיקה המסונף ל-ICSU.

IUGS - International Union of Geological Sciences

IUGS הוא הארגון הבין-לאומי בגאולוגיה המסונף ל-ICSU.

IUHPS - International Union of the History and Philosophy of Science

IUHPS הוא הארגון הבין-לאומי בהיסטוריה ופילוסופיה המסונף ל-ICSU.

IUIS - The International Union of Immunological Societies

IUIS הוא הארגון הבין-לאומי לאימונולוגיה, המסונף ל-ICSU.

IUMS - The International Union of Microbiological Societies

IUMS הוא הארגון הבין-לאומי במיקרוביולוגיה המסונף ל-ICSU.

IUNS - International Union of Nutritional Sciences

IUNS הוא הארגון הבין-לאומי בתזונה המסונף ל-ICSU.

IUPAB - The International Union for Pure and Applied Biophysics

IUPAB הוא הארגון הבין-לאומי לביופיזיקה טהורה ושימושית המסונף ל-ICSU.
1 2 3 4 5