רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארגונים בין-לאומיים

TWAS - Academy of Sciences of the Developing World

האקדמיה למדעים לעולם המתפתח נוסדה בשנת 1983 בטריאסטה באיטליה. מיוצגים בה טובי המדענים מן העולם המתפתח. מטרתה לעודד מצוינות במדע ב'עולם הדרומי'. לוועידות הדו-שנתיות של TWAS מוזמנים נציגי אקדמיות מכל העולם.

UAI - Union Academique Internationale

תפקידו של האיגוד לקדם שיתוף פעולה בין-לאומי בתחומי מחקר במדעי הרוח והחברה. חברות בו יותר מ-30 מדינות.

URSI - Union Radio-Scientifique Internationale

URSI הוא הארגון הבין-לאומי במדעי רדיו המסונף ל-ICSU.
1 2 3 4 5