רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Academia Europaea

האקדמיה היא ארגון לא-ממשלתי הפועל כאקדמיה כלל-אירופית. עם חבריה נמנים ארבעה ישראלים.