רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

IAU - International Astronomical Union

IAU הוא הארגון הבין-לאומי לאסטרונומיה המסונף ל-ICSU.
פרופ' איליה לייבוביץ וד"ר שי צוקר ריכזו את פעילות ישראל במסגרת IYP ,2009 שנת האסטרונומיה הבין-לאומית. 
 
נציג ישראל: ד"ר שי צוקר, יו"ר הוועדה הלאומית לאסטרונומיה