רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

IAP - The Global Network of Science Academies

הרשת העולמית של אקדמיות למדעים נוסדה בעקבות הוועידה העולמית בנושא אוכלוסיית העולם שהתקיימה בניו דלהי בשנת 1993. היא משמשת רשת לא פורמלית של אקדמיות ועושה להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע.
פרופ' יעל הנין נבחרה על ידי ה- IAP להשתתף בכינוס במסגרת הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum) בסין בנובמבר 2009, בנושא אקדמיות למדענים צעירים. פרופ' הנין ועמה ד'ר אורן גזל-אייל נבחרו לחברות בארגון החדש מייסודו של IAP - אקדמיה כלל-עולמית של מדענים צעירים Global Young Academy) GYA). במפגש GYA בברלין בפברואר 2010 נבחרה פרופ' הנין למועצת הארגון וד'ר גזל-אייל נמנה עם מחברי התקנון. בשנת 2011 נבחרו עוד שני ישראלים לחברות ב- GYA - ד'ר עידו ישראלוביץ וד'ר מיכל פלדמן, ובשנת 2012 נוסף - ד'ר עודד הוד.