Academy of Sciences - Republic of Uzbekistan
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוזבקיסטן

Academy of Sciences - Republic of Uzbekistan

Academy of Sciences - Republic of Uzbekistan

בשנת 1999 נחתם זיכרון דברים בעניין שיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה ובין האקדמיה האוזבקית למדעים.
 
במרס 2021 חתמה האקדמיה הישראלית על הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה למדעים של אוזבקיסטן, כדי לטפח ולקדם את הקשר בין מדענים מצוינים משתי המדינות לתועלתן ההדדית של הקהילות המדעיות שלהן. הסכם שיתוף הפעולה נחתם לחמש שנים ראשוניות, ויש בו שני מרכיבים: סדנה מדעית משותפת אחת לשנתיים, שתיערך באוזבקיסטן ובישראל לסירוגין, ותוכנית חילופי מדענים אשר נועדה לקשור קשרים לקידום שיתוף פעולה דו-לאומי בין חוקרים ובין מוסדות אקדמיים בשתי המדינות.
 
בחודש בנובמבר 2022 ביקר באקדמיה פרופ' יולדשב בח'זוד סדיקוביץ' (Prof. Yuldashev Bekhzod Sadykovich), נשיא האקדמיה למדעים של רפובליקת אוזבקיסטן. הוא נועד עם נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל והשניים דנו בשיתופי פעולה אפשריים בין האקדמיות ובחיזוק קשרי המדע בין ישראל לאוזבקיסטן.