Austrian Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוסטרייה

Austrian Academy of Sciences

Austrian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האוסטרית למדעים נחתם בשנת 1993, וחודש בשנת 2022. על החידוש חתמו נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל ונשיא האקדמיה האוסטרית למדעים פרופ' אנטון ציילינגר (Prof. Anton Zeilinger). טקס החתימה התקיים בווינה במסגרת החגיגות לציון 175 שנה לאקדמיה האוסטרית.
 
בשנת 2016 ביקר בישראל נשיא האקדמיה האוסטרית דאז פרופ' אנטון זלינגר (Prof. Anton Zelinger). בביקורו נפגש פרופ' זלינגר עם נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ועם חברי מועצת האקדמיה. הם דנו בפגישתם בדרכים להגברת שיתוף הפעולה בין שתי האקדמיות.