רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוסטרייה

The Austrian Academy of Sciences

The Austrian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האוסטרית נחתם בשנת 1993. עיקרו ביקורים הדדיים של מדענים בכירים וחילופי מידע.