רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוסטרליה

Australian Academy of Science

Australian Academy of Science

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האוסטרלית נחתם בשנת 1998. בפברואר 2011 ביקרה בארץ נשיאת האקדמיה האוסטרלית Prof. Suzanne Cory, ובין השאר הייתה באקדמיה ונפגשה עם נשיאת האקדמיה אז פרופ' רות ארנון ועם חברי מועצת האקדמיה.