רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארמניה

National Academy of Sciences of Armenia

National Academy of Sciences of Armenia

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הארמנית נחתם בשנת 1992. ההסכם עוסק בעידוד מחקרים משותפים ובחילופי מידע בין קהילות המחקר בשתי הארצות.
 
האקדמיה הארמנית פועלת בשיתוף עם האקדמיה הישראלית לקידום תיעוד הניב הירושלמי של השפה הארמנית, ולשם כך ביקרה בארץ חוקרת מומחית מאוסטרייה - Dr. Jasmine Dum Tragut.