רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ארצות הברית

National Academy of Sciences

National Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים נחתם בשנת 2012. על פי ההסכם, שיתוף הפעולה מתבטא בקיום כינוסים משותפים במסגרת התכנית הכוללת של Kavli Frontiers of Science. כינוסים אלו הם בין-תחומיים ומשלבים נושאים ממדעי הטבע וממדעי החברה.