רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גרמניה

German Science Foundation

German Science Foundation

לאקדמיה שיתופי פעולה עם כמה אקדמיות וגורמים מדעיים בגרמניה.
 
הסכם משולש לשיתוף פעולה מדעי נחתם באוקטובר 2003 בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הקרן הלאומית למדע והקרן למדע של גרמניה (DFG) בעת ביקורה באקדמיה של משלחת מן הקרן למדע של גרמניה בראשות הנשיא פרופ' ארנס לודוויג וינקר.