רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הודו

Indian National Science Academy

Indian National Science Academy

ההסכם המקורי עם האקדמיה ההודית נחתם בשנת 1993. לפי ההסכם, בכל שנה יבקרו לסירוגין מדען ישראלי בכיר בהודו ומדען הודי בכיר בישראל. בנובמבר 2012 ביקרה בארץ משלחת בת ארבעה חוקרים בראשות Prof. Krishan Lal. בעת הביקור נפגשו חברי המשלחת עם חברי מועצת האקדמיה, ונשיאי שתי האקדמיות חתמו על הסכם חדש, המדגיש קיום סדנאות דו-לאומיות ותכניות מדע משותפות. הסדנה הראשונה, בנושא פיזיקה של מצב מעובה, התקיימה בארץ בשנת 2014.