Indian National Science Academy
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הודו

Indian National Science Academy

Indian National Science Academy

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הלאומית ההודית למדעים נחתם בשנת 1993.
בשנת 2012 ביקרה בבית האקדמיה משלחת בת ארבעה חברים מהודו, בראשותו של נשיא האקדמיה ההודית דאז פרופ’ קרישאן לאל (Prof. Krishnan Lal). במהלך הביקור חתמו הנשיאים על הסכם חדש, המדגיש סדנאות דו-לאומיות ותוכניות מדע משותפות. בשנת 2014 התקיימה בישראל הסדנה הראשונה, בנושא Condensed State Physics.
 
בשנת 2018 התקיימה בניו דלהי סדנה דו־לאומית בנושא גנטיקה מולקולרית. חבר האקדמיה פרופ' יוסי שילה עמד בראש הוועדה המארגנת מטעם האקדמיה. השתתפו בסדנה תשעה חוקרים ישראלים בכירים, כולל חברת האקדמיה פרופ' עדי קמחי. המפגש המוצלח הניב שיח פורה ושיתופי פעולה בין מדענים משתי המדינות.
 
בדצמבר 2019 התקיימה בישראל סדנה דו־לאומית בנושא אסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים, בהנחיית פרופ' עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע ופרופ' ראם סרי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הרצו בסדנה שמונה חוקרים מהודו ואחד־עשר מישראל, והשתתפו בה חוקרים ותלמידי מחקר מרחבי הארץ.
 
לפי ההסכם ביקרו בישראל חוקרים הודים בתחומי הפיזיקה, הכימיה, הגנטיקה, המתמטיקה ומדעי הווטרינריה.