רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הולנד

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה ההולנדית נחתם בשנת 1990. והוא כולל חילופי מדענים, פרסומים משותפים, סמינרים משותפים וחילופי מידע.