רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הונגריה

Hungarian Academy of Sciences

Hungarian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה ההונגרית נחתם בשנת 1990. ההסכם כולל חילופי מדענים, פרסומים משותפים, סמינרים משותפים וחילופי מידע.