רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

טורקייה

Turkish Academy of Sciences

Turkish Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הטורקית נחתם באנקרה בשנת 2002.