Science Council of Japan (SCJ)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

יפן

Science Council of Japan (SCJ)

Science Council of Japan (SCJ)

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם המועצה למדע של יפן נחתם בשנת 2013.
 
ההסכם נחתם בעת השתתפותה של נשיאת האקדמיה הישראלית דאז פרופ' רות ארנון בכינוס "מדע וטכנולוגיה לחברה" בקיוטו. לאחר חתימת ההסכם הגיעה משלחת של המועצה למדע של יפן לאקדמיה הישראלית כדי לדון בדרכים ליישום ההסכם. בשנת 2013 חתמו נשיאת האקדמיה הישראלית דאז פרופ' רות ארנון ונשיא האקדמיה היפנית דאז פרופ' טקאשי אונישי (Prof. Takashi Onishi) על זיכרון דברים לקידום שיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות.
 
בשנת 2015 התקיימה הסדנה המשותפת הראשונה בישראל – The Science of Water Management and Treatment – בהשתתפות מומחים משתי המדינות. בשנת 2016 התקיימה הסדנה השנייה באוקינאווה שביפן – Novel Achievements in Coral-Reef Research in a Period of Global Climate Change – ובראשה עמד חבר האקדמיה פרופ' יוסי לויה. על המשלחת הישראלית נמנו שמונה מדענים המייצגים מגוון רחב של אוניברסיטאות בישראל ומתמחים בתחומים שונים, כמו ביולוגיה מולקולרית ותאית, אוקיאנוגרפיה, אקולוגיה מיקרוביאלית ואקולוגיית שוניות האלמוגים. בשנת 2018 השתתפה נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ב
כינוס פורום Science 
and Technology in Society) STS)
 שהתקיים בקיוטו.