רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

יפן

Science Council of Japan

Science Council of Japan

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם המועצה למדע של יפן (SCJ) נחתם בשנת 2013, כאשר נשיאת האקדמיה אז פרופ' רות ארנון השתתפה בכינוס "מדע וטכנולוגיה למען החברה" בקיוטו. נתמנו אנשי קשר מובילים משני המוסדות ומשלחת של ה-SCJ באה לאקדמיה לדון בדרכי מימוש ההסכם. במרס 2015 התקיימה בארץ הסדנה הראשונה במסגרת ההסכם, שהייתה בנושא טיפול ושימוש חוזר במים. הסדנה השנייה תהיה ביפן בסתיו 2016.