רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סלובקיה

Slovak Academy of Sciences

Slovak Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הסלובקית נחתם בשנת 1995.