רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

צ'כיה

The Czech Academy of Sciences

The Czech Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה עם האקדמיה הצ'כית נחתם בשנת 1991. ההסכם חודש בשנת 1999 ומזכר הבנות עדכני נחתם ב-2017.