רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

רומניה

The Romanian Academy

The Romanian Academy

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הרומנית נחתם בשנת 1991.