Romanian Academy
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

רומניה

Romanian Academy

Romanian Academy

הסכם לשיתוף פעולה מדעי נחתם עם האקדמיה הרומנית למדעים בשנת 1991, וחודש בשנת 2019. הוסכם בו לקיים סדנאות דו־לאומיות וביקורים של חוקרים בכירים.
 
לפי ההסכם ביקרו בישראל חוקרים רומנים רבים, בתחומים: הנדסת חשמל, היסטוריה, פילולוגיה, כימיה, אנרגייה, ביבליוגרפיה וגאוגרפיה. חוקרים ישראלים ביקרו גם הם ברומניה.