רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

רוסיה

Russian Academy of Sciences

Russian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הרוסית נחתם בשנת 1995. ביולי 2013 התקיימה בישראל הסדנה הדו-לאומית ה-21, האחרונה בסדרה, בנושא אופטימיזציה של מבנה ותכונות של חומרים מתכתיים, תחמוצתיים, מורכבים, חומרי ננו וחומרים אמורפיים. מישראל השתתפו 12 חוקרים ומרוסיה 12 חוקרים - ארבעה מתוכם במסגרת ההסכם.