Russian Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

רוסיה

Russian Academy of Sciences

Russian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הרוסית נחתם בשנת 1995.
 
בין השנים 2002 ו-2013 התקיימה ברוסיה ובישראל סדרה של 12 סדנאות דו-לאומיות – "אופטימיזציה של מבנה ותכונות של חומרים מתכתיים, תחמוצתיים, מורכבים, חומרי ננו וחומרים אמורפיים".
 
במהלך השנים ביקרו, לפי ההסכם, חוקרים רוסים רבים וחוקרים ישראלים – בתחומי האקולוגיה, ההיסטוריה, הפילולוגיה והספרות – בישראל וברוסיה, בהתאמה.