Royal Swedish Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

שוודיה

Royal Swedish Academy of Sciences

Royal Swedish Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה המלכותית השוודית למדעים נחתם בשנת 1974.