רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

שוודיה

The Royal Swedish Academy of Sciences

The Royal Swedish Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה המלכותית השוודית נחתם בשנת 1974. אחת לכמה שנים נערך סימפוזיון דו-לאומי.