רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תאילנד

Thai Academy of Science and Technology Foundation

Thai Academy of Science and Technology Foundation

בשנת 1992 נחתם מזכר הבנה לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה ובין המכון הלאומי למחקר של תאילנד. במסגרת זו נעשה בשנים האחרונות מחקר משותף בנושא שיפור פרי הפיטאיה.