רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הממלכה המאוחדת

The British Academy for the Humanities and Social Sciences

The British Academy for the Humanities and Social Sciences

בדצמבר 2015 נפגשו נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ונשיא האקדמיה הבריטית Prof. Ash Amin בלונדון בבית האקדמיה הבריטית. הם דנו בין השאר בדרכים לעדכן את ההסכם המקורי בין האקדמיות, אשר נחתם בשנת 1968.