רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סינגפור

Singapore National Academy of Sciences

Singapore National Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיות נחתם באוגוסט 2016.