The Brazilian Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ברזיל

The Brazilian Academy of Sciences

The Brazilian Academy of Sciences

באוקטובר 2022 חתמה האקדמיה על הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה למדעים של ברזיל, כדי לטפח ולקדם את הקשר בין מדענים מצוינים משתי המדינות לתועלתן ההדדית של הקהילות המדעיות שלהן. 
 
ההסכם שיתוף הפעולה נחתם לארבע שנים ראשוניות, והוא כולל עריכת סדנה מדעית משותפת אחת לשנתיים בברזיל ובישראל לסירוגין. על ההסכם חתמו נשיאי האקדמיות פרופ' דוד הראל ופרופ' הלנה ב' נאדר (Prof. Helena B. Nader) בטקס מקוון.