מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

02/2021 - מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות

מועד פרסום: 30/12/2021
תאריך אחרון להגשה: 16/02/2022
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן: "האקדמיה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות. מכרז זה מחליף מכרז מבוטל מס' 01/2021.
 
ריכוז מועדים קובעים למכרז זה:
 
1. הרשמה לכינוס מציעים (חובה להירשם): עד 9/1/22 בשעה 12:00, בדוא"ל: yaakov@academy.ac.il. יש לקבל אישור על הרישום בדוא"ל חוזר.
 
2. מועד כינוס המציעים: 11/1/22 בשעה 11:00 בזום. קישור יישלח לנרשמים. 
 
3. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי, ט"ו באדר א' התשפ"ב, 16/2/22, עד השעה 12:00.
 
הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז (שבאתר האקדמיה). את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבבניין האקדמיה, בחדרו של סמנכ"ל האקדמיה לענייני מנהל וכספים גדי לוין, קומה 2 חדר 1, ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים. הצעות שלא יימצאו בעת המצוינת מעלה בתיבת המכרזים לא יובאו בחשבון בבדיקת ההצעות. אין לשלוח הצעות בדוא"ל.
 
אין האקדמיה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז.