ביטול מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

02/2021 - ביטול מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן: "האקדמיה") מודיעה בזאת על ביטול מכרז פומבי מס' 02/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות.