רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חבר האקדמיה פרופ' רפאל משולם התראיין לאתר מאקו לקראת ערב העיון לכבודו באקדמיה

01/01/2023
חבר האקדמיה פרופ' רפאל משולם התראיין לאתר מאקו לקראת ערב העיון בנושא השימוש בחומרים מן הטבע כתרופות שעורכת לכבודו האקדמיה בהגיעו לגיל 92.
לקריאת הריאיון באתר מאקו