חדשות בקצרה | הודעת מועצת האקדמיה לגבי שמירת אוספים בעלי ערך לאומי, מדעי ותרבותי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חדשות בקצרה | הודעת מועצת האקדמיה לגבי שמירת אוספים בעלי ערך לאומי, מדעי ותרבותי

12/11/2020
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים קוראת להקפיד על שמירת אוספים בעלי ערך לאומי, מדעי, ותרבותי, תוך התחשבות מרבית בחשיבותם של האוספים במוזיאונים בישראל למחקר המדעי, הנוכחי והעתידי, ותוך שמירה קפדנית על מורשת הטבע והתרבות לדורות הבאים. כל זאת בהתאם לעקרונות של הקוד האתי של איגוד המוזיאונים העולמי (ICOM).