קול קורא לשנת 2021 למענקי מחקר בפרויקט ATLAS במאיץ החלקיקים ב-CERN
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קול קורא לשנת 2021 למענקי מחקר בפרויקט ATLAS במאיץ החלקיקים ב-CERN

10/02/2021
הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות מפרסמת בזה קול קורא המיועד למדענים העורכים מחקר ניסיוני בפרויקט ATLAS במעבדות CERN למתן מענקי מחקר בסכום של עד 20,000 דולר ארה"ב לשנה אקדמית לכל מענק.
 
ניתן לפנות בבקשה לתמיכה לשימוש במענקים גם לשם מחקרים לתכנון ובניה של גלאים חדשים במסגרת בחינת היתכנות מאיצים עתידיים. 
 
המענקים מיועדים למחקרים דו-שנתיים בתחום הפיזיקה הניסיונית של אנרגיות גבוהות, ומטרתם לעודד פעילות מחקרית בפרויקט ATLAS ישראל במתקן מאיץ החלקיקים ב- CERN.
 
המחקרים מיועדים להתבצע בשנה האקדמית הקרובה (1 באוקטובר 2021 עד 30 בספטמבר 2022) ובשנה האקדמית שאחריה (1 באוקטובר 2022 עד 30 בספטמבר 2023).
 
 
מועד אחרון להגשת בקשות: 11 באפריל 2021
 
את הבקשות למענקים יש לשלוח לפי ההנחיות הפרטניות לרכזת החטיבה למדעי הטבע ד"ר יעל בן חיים בדוא"ל: yaelb@academy.ac.il.
 
מידע נוסף על פיזיקה של אנרגיות גבוהות ופעילות ישראל ב- CERN ניתן למצוא באתר האקדמיה.