גילוי דעת של נשיא האקדמיה ונשיאיה לשעבר בנוגע להחלטת שרת החינוך שלא להעניק פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת של נשיא האקדמיה ונשיאיה לשעבר בנוגע להחלטת שרת החינוך שלא להעניק פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך

18/11/2021
נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה לשעבר מביעים את מחאתם ואת צערם העמוק לנוכח החלטתה הסופית של שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא-ביטון שלא להעניק את פרס ישראל בחקר המתמטיקה ובחקר מדעי המחשב לפרופ' עודד גולדרייך בשל עמדותיו ופעולותיו הפוליטיות.
 
קנה המידה להענקת פרס ישראל בתחומי המדע הוא אך ורק מצוינות מחקרית, ובזכותו הפרס שומר על מעמד אות הכבוד הגבוה ביותר שמדינת ישראל מעניקה למדעניה. ועדת הפרס חזרה ומצאה את פרופ' גולדרייך ראוי לקבלת פרס ישראל בזכות הישגיו המחקריים המצוינים.
 
נשיא האקדמיה ונשיאיה לשעבר רואים בדאגה רבה עירוב שיקולים פוליטיים בהחלטות הנוגעות למתן פרס ישראל במדעים ומוחים עליו בתוקף. התבטאויות ופעילויות פוליטיות, כמו במקרה הנוכחי, שהן בגדר המותר על פי עקרון חופש הביטוי אינן רלוונטיות בעניין הענקת הפרס. בנסיבות אלה יש משום פגיעה במעמדו של הפרס ובמדע הישראלי כולו, וכן במעמדה המדעי של ישראל בעולם.
 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה ופועלת על פי חוק (תשכ"א–1960), ולפיו היא נדרשת לייעץ לממשלת ישראל בנושאי מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית ומופקדת על קידום המצוינות המדעית בארץ.
 
פרופ' דוד הראל, הנשיא (שנות כהונה 2021-נוכחי)
פרופ' נילי כהן, הנשיאה לשעבר (שנות כהונה 2021-2015)
פרופ' רות ארנון, הנשיאה לשעבר (שנות כהונה 2015-2010)
פרופ' מנחם יערי, הנשיא לשעבר (שנות כהונה 2010-2004)
פרופ' יעקב זיו, הנשיא לשעבר (שנות כהונה 2004-1995)
פרופ' יהושע יורטנר, הנשיא לשעבר (שנות כהונה 1995-1986)