פורסם הדוח על מצב הארכאולוגיה בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורסם הדוח על מצב הארכאולוגיה בישראל

הוועדה בדקה את הנעשה התחום מבחינת לימודים אקדמיים, מצב המחקר ומעמדה של הארכאולוגיה בתרבות הישראלית.
08/07/2015
הוועדה בדקה את הנעשה התחום מבחינת לימודים אקדמיים, מצב המחקר ומעמדה של הארכאולוגיה בתרבות הישראלית.
הדוח הוא תוצר עבודתה של הוועדה לבדיקת מצב הארכאולוגיה בישראל, שהחלה את עבודתה בשנת 2010