החלטת מועצת האקדמיה בעניין בחינת שטחי מחקר במוסדות להשכלה גבוהה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החלטת מועצת האקדמיה בעניין בחינת שטחי מחקר במוסדות להשכלה גבוהה

המשך לדיון מסכם בנושא זה שנערך בחטיבה למדעי הטבע (ביום ה" בטבת תשס"ד 30.12.2003), החליטה מועצת האקדמיה בישיבתה (ביום י"ב בשבט תשס"ד 4.2.2004) כי במסגרת פעולתה של האקדמיה לקידום המצוינות המדעית בישראל ולקידום שטחי מחקר בחזית המדע, האקדמיה בוחנת מעת לעת תחומי מדע.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מציעה את שירותיה ליחידה להערכת האיכות והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה, שעל הקמתה החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום 3 ביוני 2003.
04/02/2004
בהמשך לדיון מסכם בנושא זה שנערך בחטיבה למדעי הטבע (ביום ה" בטבת תשס"ד 30.12.2003), החליטה מועצת האקדמיה בישיבתה (ביום י"ב בשבט תשס"ד 4.2.2004) כי במסגרת פעולתה של האקדמיה לקידום המצוינות המדעית בישראל ולקידום שטחי מחקר בחזית המדע, האקדמיה בוחנת מעת לעת תחומי מדע.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מציעה את שירותיה ליחידה להערכת האיכות והבטחתה במוסדות להשכלה גבוהה, שעל הקמתה החליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום 3 ביוני 2003.
האקדמיה העבירה החלטה זו ליו"ר המל"ג, שרת החינוך והתרבות, לימור לבנת, ולראש הות"ת.
האקדמיה סבורה שבידי המועצה להשכלה גבוהה הכלים לאסוף הנתונים ולבנות מערך נתונים נאות; וממליצה לה לשלב בכל בדיקה גם בחינה חיצונית של מומחים בעלי שם מחו"ל.
אם תתבקש, תסייע האקדמיה ליחידה זו בבדיקותיה באמצעות ועדות סקירה מטעם האקדמיה שחבריהן מדענים בעלי שם מהארץ ומחו"ל".