רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

היזמה למחקר יישומי בחינוך פרסמה את הדוח ´אבחון, מדידה והערכה גן-ב, תמונת מצב והמלצות´

לעיון בדוח>>
צוות מומחים מהאקדמיה בראשות פרופ' צביה ברזניץ מאוניברסיטת חיפה פעל בהזמנת ראמ"ה ומשרד החינוך לסיכום הידוע ולמתן המלצות בנושא אבחון, מדידה והערכה לגיל הרך.
תרגומים לערבית ולאנגלית יועלו בקרוב.
על אודות צוות הבדיקה>>
עמוד היזמה למחקר יישומי בחינוך>>
ההודעה לעיתונות>>
05/08/2008
לעיון בדוח>>
צוות מומחים מהאקדמיה בראשות פרופ' צביה ברזניץ מאוניברסיטת חיפה פעל בהזמנת ראמ"ה ומשרד החינוך לסיכום הידוע ולמתן המלצות בנושא אבחון, מדידה והערכה לגיל הרך.
תרגומים לערבית ולאנגלית יועלו בקרוב.
על אודות צוות הבדיקה>>
לחצו כאן עמוד היזמה למחקר יישומי בחינוך>>
http://www.academy.ac.il/
ההודעה לעיתונות>>