רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מנשר החטיבה למדעי הרוח תשע"ב/2012

כיצד עליי לחיות את חיי? מהי דמות החברה שאני חי בה ומהי דמות החברה שהייתי רוצה לחיות בה?
- ראו מנשר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
22/04/2012
יצד עליי לחיות את חיי? מהי דמות החברה שאני חי בה ומהי דמות החברה שהייתי רוצה לחיות בה?
- ראו מנשר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
שאלות אלה מדריכות את חייו של כל אחד מאתנו. אמנם מדעי הרוח אינם מספקים תשובות ישירות עליהן, אך הם עשויים לתרום תרומה ניכרת לתשובות שנשיב עליהן לעצמנו.