רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת - עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין ההחלטה על מעמדו האקדמי של המרכז האוניברסיטאי באריאל

22/07/2012
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים התכנסה לישיבה מיוחדת שלא מן המניין הבוקר (22/7/2012) בהשתתפות נשיאיה הקודמים של האקדמיה, לדיון יוצא דופן בהחלטה שנתקבלה בשבוע שעבר במל"ג יו"ש (המועצה להשכלה גבוהה, יהודה ושומרון) על מעמדו האקדמי של המרכז האוניברסיטאי באריאל.
החלטה זו נתקבלה ללא כינון ועדת בדיקה בין-לאומית כמקובל וללא דיון עקרוני ומעמיק בצורך בהקמת אוניברסיטת מחקר נוספת, כפי שצוין על ידי הות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב) במסמכיה הנוגעים לנושא זה.
מועצת האקדמיה רואה בחומרה רבה את החלטת מל"ג יו"ש הנוגדת במפורש את עמדת ות"ת, שמבטאת גם את עמדת ראשי המערכת האקדמית בישראל.
מועצת האקדמיה סבורה שמדובר במהלך חריג העשוי לסכן את מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה כולה לשנים רבות. ההחלטה בדבר הכרה ומיסוד אקדמיים של המרכז האוניברסיטאי באריאל, עוקפת את ות"ת, הגוף המקצועי והבלתי תלוי האמון הן על התכנון והן על תקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה.
זאת התערבות ממשלתית בוטה במערכת ההשכלה הגבוהה, שאנו מצווים לשמור על עצמאותה.
מועצת האקדמיה קוראת לות"ת להימנע מקבלת כל הקצבה שביצועה איננו על פי המיתווה התכנוני שלה.
עוד קוראת מועצת האקדמיה לממשלת ישראל לעצור תהליך זה, ולקיים דיון אחראי, מקצועי ונטול פניות, על מנת לשמור על המערכת המפוארת והחיונית של אוניברסיטאות המחקר וכל מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה ופועלת על פי חוק (תשכ"א-1960), לפיו היא נדרשת לייעץ לממשלת ישראל בנושאי מחקר ותכנון מדעי-מחקרי בעלי חשיבות לאומית, ומופקדת על שמירה וקידום של המצוינות המדעית בארץ.
לפרטים: אביטל בר - דוברת האקדמיה: 02-5676222, 050-6400993, avital@academy.ac.il