רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בחרה וצירפה 26 מדענים ומדעניות ישראלים צעירים מהשורה הראשונה לאקדמיה הצעירה למדעים שהושקה בירושלים

לפרטים
26 חוקרים ומדענים צעירים מהשורה הראשונה, כולם חברי סגל אקדמי עד גיל 45 הצטרפו השבוע לאקדמיה הצעירה למדעים שהושקה בירושלים במסגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בכך הצטרפה האקדמיה למגמה כללית הולכת וגדלה בעולם שבם הוקמו אקדמיות צעירות.
כל חברי וחברות האקדמיה הצעירה למדעים הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. חוקרים שהוכיחו הצטיינות במחקר, חשיבה מקורית וקיבלו פרסים יוקרתיים, אותות הצטיינות על מחקרם או קיבלו מענקי מחקר יוקרתיים. חברי האקדמיה הצעירה נבחרו לתקופה קצובה של ארבע שנים.
08/11/2012
פרטים
26 חוקרים ומדענים צעירים מהשורה הראשונה, כולם חברי סגל אקדמי עד גיל 45 הצטרפו השבוע לאקדמיה הצעירה למדעים שהושקה בירושלים במסגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בכך הצטרפה האקדמיה למגמה כללית הולכת וגדלה בעולם שבם הוקמו אקדמיות צעירות.
כל חברי וחברות האקדמיה הצעירה למדעים הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. חוקרים שהוכיחו הצטיינות במחקר, חשיבה מקורית וקיבלו פרסים יוקרתיים, אותות הצטיינות על מחקרם או קיבלו מענקי מחקר יוקרתיים. חברי האקדמיה הצעירה נבחרו לתקופה קצובה של ארבע שנים.
פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מסרה כי יש חשיבות רבה לשילובם של מדענים צעירים ומצליחים בפעילותה המגוונת של האקדמיה למדעים וכי החוקרים המצטיינים שנבחרו לאקדמיה הצעירה יתרמו ככל יכולתם לקידום ושגשוג המדע בישראל ובעולם.
בין מטרותיה של האקדמיה הצעירה קידום מעמדו של המדען הצעיר בישראל, קידום הקשר בין המדע לבין קובעי המדיניות ובין המדע לבין החברה, טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים זה מזה ועידוד מחקרים משותפים ושיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם.
האקדמיה הושקה ביום חמישי, כ"ג במרחשוון תשע"ג, 15 בנובמבר 2012 בירושלים במעמד פרופ' דן שכטמן, חבר האקדמיה וחתן פרס נובל, פרופ' ב"ז קדר, סגן נשיאת האקדמיה וד"ר מאיר צדוק, מנכ"ל האקדמיה.
26 חברי האקדמיה הצעירה שנבחרו הם:
ד"ר שרון אהרונסון להבי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר דן אורון, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע, פרופ' יונינה אלדר, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון, פרופ' דוד אנוך, הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר יונתן בן דב, המחלקה למקרא, אוניברסיטת חיפה, פרופ' ליאור גפשטיין, הפקולטה לרפואה, הטכניון, ד"ר עודד הוד, ביה"ס לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר תמר הרציג, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר יובל נח הררי, החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יעל חנין, ביה"ס להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר רועי ירושלמי, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אריאל כנפו, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' טאלב מוקארי, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר פאבל מצ'ייקו, המחלקה למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אהוד נקר, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' ערן סגל, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע, פרופ' ראם סרי, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' מיכל פלדמן, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר שרון צוקרמן, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' ליאור קרוניק, המחלקה לחומרים ופני שטח, מכון ויצמן למדע, פרופ' ישי רוזן צבי, החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, ד"ר רותם שורק, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע, פרופ' רודד שרן, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' עידית תשובה, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית.
לפרטים נוספים:
אביטל בר - דוברת האקדמיה avital@academy.ac.il; טלפון: 02-5676206; נייד: 050-6400993