ביכורי המדע הישראלי: 7 מדענים ומדעניות מצטרפים לאקדמיה הצעירה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ביכורי המדע הישראלי: 7 מדענים ומדעניות מצטרפים לאקדמיה הצעירה

שבעה מדענים ומדעניות מובילים בתחומם נבחרו החודש כחברים מן המניין לאקדמיה הצעירה הישראלית, הפועלת בגיבוי ובסיוע האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
01/06/2015
שבעה מדענים ומדעניות מובילים בתחומם נבחרו החודש כחברים מן המניין לאקדמיה הצעירה הישראלית, הפועלת בגיבוי ובסיוע האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
כל שבעת המדענים שנבחרו הם אנשי מדע מצטיינים ובולטים בתחומם, חוקרים שהוכיחו הצטיינות במחקר וחשיבה מקורית.
שבעת חברי האקדמיה הצעירה שנבחרו הם:
ד"ר ניסים אוטמזגין, לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נעם אליעז, המחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ערן בוכבינדר, המחלקה לפיזיקה כימית, מכון ויצמן למדע
פרופ' נירית דודוביץ, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע
פרופ' אודי זומר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מונא חורי-כסאברי, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' תמר ציגלר, המחלקה למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בהצטרפותם, מונה כיום האקדמיה הצעירה 38 חברים שכל אחד ואחת מהם נבחרו לתקופה קצובה של ארבע שנים. האקדמיה הצעירה בוחרת מדי שנה ועל פי תקנון עד עשרה אנשי מדע הבולטים בתחום המחקר שלהם.
בין מטרותיה נמנים קידום מעמד המדען והמדענית הצעירים בישראל, קידום הקשר בין המדע לבין קובעי המדיניות ובין המדע לבין הציבור והחברה הישראלית, טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים ועידוד מחקרים משותפים עם חוקרים צעירים בעולם. הפעילות במסגרת האקדמיה הצעירה היא התנדבותית ומחייבת מעורבות ציבורית-חברתית פעילה בנושאים הקשורים בענייניה של האקדמיה.
על פי תקנון האקדמיה החברים/ות מתמנים לתקופה של ארבע שנים. בהרכב האקדמיה הצעירה יש שאיפה לאיזון תחומי/דיסציפלינארי (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח, מדעי החברה), ולייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל, תוך כפיפות לעקרון המצוינות כתנאי קובע.
פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אמרה כי יש חשיבות רבה לשילובם של מדענים צעירים ומצוינים בפעילותה של האקדמיה הצעירה, שכבר בשנתיים הראשונות להקמתה יזמה מגוון פעילויות לקידום מטרותיה. פרופ' ארנון בירכה את שבעת המדענים הצעירים הנבחרים ואיחלה למצטרפים הצלחה בפעילותם לטיפוח המחקר המדעי והמעורבות הציבורית-חברתית בנושאים הקשורים במערכת האקדמית בישראל.