רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

"חוסר הרציונליות המשווע של ההנהגה" | מדברי נשיא האקדמיה בפתיחת הרצאת בובר השנתית