רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ‘ פרופ' שלמה אבינרי