רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

19 בפברואר | נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל: יש להפקיע את פרס ישראל ממשרד החינוך