11 באפריל | התפרסם דוח של ועדת ההיגוי: התמודדות מדעית עם טענות מכחישי משבר האקלים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

11 באפריל | התפרסם דוח של ועדת ההיגוי: התמודדות מדעית עם טענות מכחישי משבר האקלים