19 במאי | גילוי דעת מאת מועצת האקדמיה: האקדמיה מזהירה מפני התדרדרות מעמד המדע הישראלי בעולם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

19 במאי | גילוי דעת מאת מועצת האקדמיה: האקדמיה מזהירה מפני התדרדרות מעמד המדע הישראלי בעולם