רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 165 ₪ 148.00 ₪

שירת בני מערבא

שירים ארמיים של יהודי ארץ־ישראל בתקופה הביזנטית

יוצאים לאור בצירוף מבוא, חילופי־נוסח וביאורים.
בספר זה כינסו המהדירים את כל השירים בארמית היהודית של ארץ ישראל הידועים משרידי גניזת קהיר וכן מן הקודקסים הקדומים מימי הביניים. אף כי אי אפשר לתארך בוודאות את השירים היחידים, נראה שלפחות מקצתם נתחברו כבר במאה הד'. השירים האלה הם אוצר בלום הפותח לפנינו פתח להכרת השירה הלא־ליטורגית של התקופה הביזנטית ולשונה.
שנת ההוצאה: 1999 תשנ"ט
השפה: עברית
מסת"ב: 965-208-143-4
מספר העמודים: 405   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד