רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

שירים חדשים מן הגניזה

מהדורה ביקורתית, בצירוף מבואות וביאורים.
♦ זכה בפרס לעבודות מחקר ע"ש לייב יפה ז"ל, תשכ"ח.
השירים באנתולוגיה זו, שנערכה לאחר עיון ממושך באלפי קטעים מן הגניזה הקהירית, נבחרו על־פי הערך הספרותי של כל יצירה. המדורים שבספר: (א) ארצות המזרח וצפון־אפריקה; (ב) האסכלה הספרדית; (ג) שירי־איזור חילוניים מאת מחברים עלומי־שם; (ד) מקאמות; (ה) מדור המוקדש לעניינים שונים.
שנת ההוצאה: 1965 תשכ"ו
השפה: עברית