רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 60 ₪ 54.00 ₪

פנקס קהל טיקטין שפ"א–תקס"ו

כרך ב: נספחים ומפתחות

סדרה: מקורות לתולדות עם ישראל
הסכמות, החלטות ותקנות כפי שהעתיקן מן הפנקס המקורי שאבד בשואה ישראל היילפרין.
ההדיר, ביאר והוסיף מבוא, נספחים, מפתחות ומילון מרדכי נדב (מרקל קציקוביץ).
קהילת טיקטין הייתה קהילה ראש גליל בפולין, שסרו למרותה קהילות ויישובים בסביבותיה. פנקס קהל טיקטין כולל תעודות העוסקות במעמדה של טיקטין כקהילה ראשית וביחסיה עם ועד ד' ארצות ועם הקהילות בסביבתה. התקנות וההחלטות המובאות בפנקס משקפות את המבנה הארגוני של מוסדות ההנהגה של הקהילה, את תחומי האחריות של נושאי התפקידים השונים, את סדרי בית הכנסת והפעילות שהתנהלה בו ואת חייה הפנימיים והכלכליים של הקהילה.
שנת ההוצאה: 2000 תש"ס
השפה: עברית
מסת"ב: 965-208-136-1
מספר העמודים: 188   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד